AYVALIK ZEYTİN DALI ÖDÜLÜ

Destek Tasarım Akademisi kuruluşunun 10. yılında AYVALIK ZEYTİN DALI ÖDÜLÜ veriyor.

Coğrafyası, tarihi, sosyal ve kültürel dokusu ile ülkemizin özgün kentlerinden biri olan Ayvalık’ın sahip olduğu değerlerin korunması, geliştirilmesi için emek vermiş, çaba göstermiş kişi, girişim ve kuruluşların ödüllendirilmesi amacını taşıyor.

Ödül, kentin kültürel, sanatsal ve sosyal yaşamına yaptıkları katkılar ile kalıcı izler bırakmış gerçek kişiler ya da grup, girirşim ve oluşumlara verilecektir.

Bu ödül emek ve çabaların artmasını teşvik ederek, kültür ve sanat hayatının canlanıp yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır.

2024 yılı için belirlenen ödül 70.000._TL’dir.

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

1. Ödülün Adı:

“AYVALIK ZEYTİN DALI ÖDÜLÜ”

2. Ödülü Düzenleyen Kurum:

Ayvalık, Sanata ve Eğitime Destek Derneği ve Mozaik Edebiyat Grubu (MEG)’dir.

3. Ödülün Amacı:

Coğrafyası, tarihi, sosyal ve kültürel dokusu ile ülkemizin özgün kentlerinden biri olan Ayvalık’ın sahip olduğu değerleri koruması, geliştirmesi için, bugüne kadar pek çok kişi, girişim ve kuruluş emek vermiş, çaba göstermiştir.

Ödülün amacı, söz konusu emek ve çabaların artmasını teşvik ederek, kültür ve sanat hayatının, iletişim ve fikir alışverişinin canlanıp yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Bu bağlamda ödül, kentin kültürel, sanatsal ve sosyal yaşamına yaptıkları katkılar ile kalıcı izler bırakmış gerçek kişiler ya da grup, girişim ve oluşumlara verilecektir.

4. Ödül Miktarı ve Kaynağı:

Ödül miktarı 70.000._TL’dir. Bu miktar zaman içerisinde sponsorların kararı ile artırılabilir. Ödülün parasal karşılığı öncelikle Mozaik Edebiyat Grubu’nu temsilen Mevlüt Asar tarafından karşılanacaktır. Kurulacak olan ödül fonuna yapılacak katkılarla, ödüllerin miktarının arttırılması ve sürdürebilirliği sağlanacaktır

5. Ödül Periyodu

“Ayvalık Zeytin Dalı Ödülü”, sponsorlar ve düzenleyici kuruluş farklı bir karar almadığı sürece, her iki yılda bir verilir.

6. Ödül şartları, Süreç ve Aday Seçimi 

a- Ödüle doğrudan başvuru yapılamaz. Ödül Adayları, Ayvalık’ta yaşayan kişi ya da kurumlarca adaylık gerekçesi belirtilerek yazılı olarak önerilir. Başvurular internet üzerinden veya form çıktısı alınarak elden teslim edilebilir.

b- Adayların, 4. maddede belirtilen ödül amacına uygun olarak kültür, sanat, mimari, edebiyat, doğa ve sosyal yaşam gibi alanlardan birinde iz bırakmış ya da kalıcı katkıyı sağlamış olmaları gerekir.

c- Ödül duyurusunun yapıldığı tarihten itibaren, üç ay içerisinde, yapılan aday önerileri değerlendirmeye alınır.

d- Ödüllendirilecek kişi, grup ya da oluşum, Ayvalık kültür, sanat, edebiyat yaşamını bilen ve kendi alanlarında kabul gören kişiler ile sponsorlardan oluşan 7 kişilik bir jüri tarafından, adaylık başvurusunda belirtilen gerekçe çerçevesinde değerlendirilerek belirlenir.

e- Jürinin kararına her türlü itiraz yolu kapalıdır.

7. Ödülün Verilişi

Ödül, içeriği ve kapsamı, taşıyıcı kurum (Destek Tasarım Akademisi) tarafından belirlenen tarihte düzenlenecek bir törenle “Yazılı belge” ve “Plaket” olarak sahibine verilir. Ödül değeri banka yolu ile sahibine aktarılır.

    ADAY FORMU

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdylZ4e1yCy1IBCpWdBNZLIdLzhW9uN6PcDgw1DFTysZ7p5AA/viewform?usp=pp_url

    Sadece bir kişi yorum yaptı

    Yorum yap

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir